Crew en Transportplanning

Hiermee kunnen zowel  Personeel- als Transport-taken toegewezen worden aan Jobs.

Ook kunnen activiteiten, die niet aan een Job gerelateerd zijn, hierin vastgelegd worden.

Voor verschillende dagen binnen een Job-periode kunnen verschillende mensen en transportmiddelen ingevoerd worden, en RMS waarschuwt direct als er conficten zijn.

Activiteiten kunnen in de grafische Personeelsplanner zichtbaar gemaakt worden. Hierin kunnen ook direct nieuwe activiteiten ingepland worden. Verschillende soorten activiteiten, zoals showdagen, festivaldage, ziektedagen etc, kunnen in verschillende, door de gebruiker te definieren kleuren worden weergegeven.

CrewPlanning

RMS kan de planning per personeelslid, per Job of per periode afdrukken.
Tijdschema's kunnen ook geplaatst worden op een website, zodat free-lancers eenvoudig toegang hebben.

Probeer nu RMS, klik hier voor een demo-versie!

 RMS25

RMS in Detail: